Ta Khát Orange County

$30.00 USD

Địa chỉ: Hội Trường Arboretum, Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô 12141 S Lewis St, Garden Grove, CA 92840 Google Maps Directions Link Chi Tiết: Khi quý vị mua Ta Khát Orange County quý vị sẽ được tham dự tất cả những sinh hoạt trong ngày 19 tháng 11, từ 7:30 am – 5:00 pm "Ghi Danh" 7:30 Vui lòng tới bàn ghi danh, bắt đầu lúc 7:30 am tại Hội Trường Arboretum. Quý vị cần ghi danh trước khi vào hội trường Arboretum để hiệp dâng Thánh Lễ và tất cả mọi sinh hoạt. Mục Vụ Thánh Nhạc 8:00am Thánh Lễ 8:30am Đức Cha Kevin Vann & Đức Cha Tim Freyer sẽ dâng Lễ. Vui lòng đến sớm để ghi danh và tham dự Thánh Lễ đúng giờ. Sau Lễ: Các bài nói chuyện của Đức Cha Tim Freyer, Cha Robert Spitzer, Thầy Phó Tế Steve Greco, Thầy Phó Tế Larry & Andi Oney Ăn Trưa Ăn trưa ở bên ngoài. Bấm vào đây để tìm các nhà hàng gần Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Mọi thắc mắc gửi email về: [email protected] Đậu Xe Miễn Phí 

  

Mang theo điện thoại di  
động và tai nghe và bộ  
sạc pin dự phòng để nghe 
bản dịch bằng tiếng  
Tây Ban  
Nha 

Account Information

Need Help? Email Customer Support or Call Us at 949-514-5028

Next

Extra Contact Information

arrow_drop_down
Next

Address:

Contact:

Parish Name:

Payment
Payment
Visa Mastercard Discover Americanexpress Default New
PayPal

Next

Complete

 

Hãy đóng góp cho I Thirst và giúp chúng tôi thực hiện công việc truyền giáo.
Các phần của sự kiện này 
sẽ được quay video để khai
thác nội dung giảng dạy của
sự kiện. Spirit Filled Hearts
Bộ tôn trọng quyền riêng tư
của mọi cá nhân. Tuy nhiên,
bạn có thể bị chụp ảnh hoặc
quay video trong sự kiện
này. Khi mua vé sự kiện này,
bạn xác nhận rằng bạn đồng
ý được chụp ảnh hoặc quay
phim với các hình ảnh
và ghi âm được sử dụng
trên các phương tiện truyền
thông khác nhau, bao gồm
các ấn phẩm, truyền hình,
đài phát thanh hoặc phương
tiện truyền thông xã hội.
Hơn nữa, những hình ảnh
và đoạn ghi âm này cũng
có thể được sử dụng để
quảng bá cho các sự kiện
I Thirst trong tương
lai. Bạn sẽ không nhận
được tiền bồi thường cho
việc sử dụng chúng. Gửi email cho chúng tôi
nếu có câu hỏi:
[email protected]